de en fr es it pl nl lt sk cs hu ru fiPopis akce

Svět sám pro sebe, naplněný bláznivými lidmi všech věkových kategorií, s nápady, kreativitou a nakažlivým entusiasmem, v globálním městě, jehož srdce bije pro všechny, pro komunikaci i individualitu, pro mimořádné jedince. To je European Juggling Convention, která se nikdy předtím v Mnichově nekonala. Letos poprvé.


Každé  zrnko kamene,  každý  odlesk  minerálu  té to  skály plné   noci  mu  sám  vytváří  svět.  Zápas  se
sebou  samým  na  cestě  k  vrcholku  mu
postačuje k naplnění lidské ho srdce.
(Albert Camus)

Chceme sdružovat lidi bez hranic, nezávisle na politické příslušnosti, barvě kůže, věku či úrovni dovedností, kteří se zaníceným entusiasmem zkoušejí a vynalézají nové věci, kteří jsou nakaženi radostí sebepoznávání a výměny zkušeností a kteří dále předávají svou radost, ať již na, za, nebo před jevištěm. Zrcadlo liberálně smýšlejícího Mnichova opět rozšiřuje své obzory. Toto je naše vize...

Jsme motivováni pokračováním v tradici European Juggling Convention, která se koná každý rok v jiné zemi a věříme, že Mnichov a jeho Olympic Park je optimální místo konání této skvělé akce i kvůli sousedícímu největšímu evropskému cirkusu Krone.

EJC 2011 München - Impressum - © 2014 - 310540 visitors since may 2010
Text not translated. If you want to help, please contact us. Depending on your Browsersettings we have choosen an alternative language.