de en fr es it pl nl lt sk cs hu ru fiFilozofie

Exkurze do filozofické vize

Filozofie žonglování na pomezí řádu a chaosu jako obraz vize společnosti, ve které vědomě i nevědomě zažíváme touhu po svobodě, rovnosti a míru..


Jak vysoko je do oblak? Tak vysoko, kam až dohlédneš.

Co je tak fascinujícího na této hře?

Zdá se být víc, než pouhou hrou. Osobní výzva zde hraje jistě významnou roli, stejně jako překonávání základních zákonů gravitace, času a prostoru.

Žonglování, nevytvořené žádným systémem, podléhá pouze přírodním zákonům. Let míčků, kuželů, kruhů,..., nezná žádnou sílu ani hierarchii. Každý je současně svým vlastním učitelem a studentem. Osobní nasazení je odměněno neustálým prodlužováním doby této hry.

To však zahrnuje cílenou odhodlanost. V žonglování neexistuje soutěž a pravidla toho, kdy "to" funguje, protože pakliže tomu tak je, je to díky samotné osobě žongléra. Nic není nesprávně. Je to i jeden z důvodů proč jsou žonglérská setkání, nezávisle na tom jak velká, vždy tak poklidná? Můžeme se pouze domnívat...

Neustále se vracíme k otázce, proč je tolik lidí nadšených z žonglování? Nezáleží na tom, jak jsou staří. Žonglování zažívá svůj boom takovým způsobem, jaký nikdo nepředvídal. Virus žonglování se šíří..

EJC 2011 München - Impressum - © 2014 - 310591 visitors since may 2010
Text not translated. If you want to help, please contact us. Depending on your Browsersettings we have choosen an alternative language.