de en fr es it pl nl lt sk cs hu ru fiSlovo od starostu

Milí žongléri z blízka i z ďaleka, drahí priatelia cirkusových umení,

Mníchov, hlavné mesto kraja, Vás srdečne víta na 34. Európskej žonglérskej stratávke, ktorá sa uskutoční v lete 2011, prvý raz v Mníchove. Tešíme sa na týždeň, v ktorom bude mesto zaľudnené a bez pochýb očarené žonglérmi, akrobatmi a unicyklistami.


Cirkusové umenie má dlhú a silnú tradíciu v našom meste. Sídli tu najväčší európsky cirkus - preslávený Cirkus Krone. Aj Sigi Sommer, legendárny mníchovský autor raz napísal: "Cirkus vždy bol mníchovským obľúbeným dieťaťom."


Napriek tomu, žongléri z Mníchova nie sú výlučne profesionáli. Mnoho rokov tu je rozkvitajúca amatérska žonglérska scéna. Je umiestnená najmä v školskej telocvični na Grafinger Straße, ako aj na iných športoviskách a v Anglickej Záhrade pri monopterose. Každý týždeň tam žongléri trénujú a zlepšujú ich fascinujúce hry s gravitáciou. Mníchov je taktiež domovom energickej detskej a mládežníckej cirkusovej scéne, ktorá má veľkú podporu mestskej rady. Cirkusová výchova je pre nás veľmi dôležitá, nakoľko podporuje kreativitu a integráciu.


Preto som šťastný, že môžem prevziať záštitu nad EJC 2011. Mesto Mníchov sa tiež teší z mnohorakej podpory tohto jedinečného žonglérskeho festivalu. Špeciálnu pozornosť si žiada fakt, že udalosť takýchto rozmerov je realizovaná výhradne dobrovoľníkmi. Chcem srdečne poďakovať organizátorom a všetkým zúčastneným.

Mníchov je známy ako mesto umení i športu. EJC úžasne spája obe myšlieny. Ako mesto otvorené svetu, ako mesto, ktoré oslavuje radosť zo života a ako medzinárodné stredisko, má Mníchov čo ponúknuť festivalu.  Ťažko sa dá nájsť lepšie a atraktívnejšie dejisko.

However, Munich's jugglers are not exclusively professionals. For many years there has been a thriving amateur juggling scene. It is primarily based at the school gymnasium in Grafinger Straße, as well as other sports venues and in the English Garden next to the Monopteros. Every week jugglers practise and perfect their fascinating games with gravity there.  Munich is also home to a vibrant children's and youth circus scene, which the city council takes great effort to support. Circus education is very important to us as it encourages creativity and integration.

I was therefore happy to take on the patronage of the EJC 2011. The City of Munich is also glad to support this unique juggling festival in various ways. The fact that an event of this magnitude is realized exclusively with the help of volunteers deserves special recognition. I would thus like to give my warmest thanks to the organisers and everyone involved.

Munich is known as a city of the arts as well as of sports. The EJC brings these two ideas together perfectly. However, Munich also has much to offer to this festival as a city which is open to the world, as a city that celebrates the joy of life and as an international meeting point. There could hardly be a better and more attractive venue.

Oddajte sa nasajte unikátnu atmosféru nášho mesta! Žonglujte, ohúrte nás, vytvárajte nové a prekvapivé veci. Nechajte Mníchovčanov podieľať sa na vašej zručnosti a entuziazme. Užívajte si mesto a jeho nádherné okolie. Srdečne vás vítame na 34. Európskej žonglérskej stratávke 2011 v Mníchove.

Christian Ude, starosta mesta Mníchov

EJC 2011 München - Impressum - © 2014 - 308863 visitors since may 2010
Text not translated. If you want to help, please contact us. Depending on your Browsersettings we have choosen an alternative language.